Wetenschap

De wetenschappelijke rubriek poogt een overzicht te geven van recent onderzoek naar het Oosters en Oriëntaals christendom. Studenten, promovendi, postdocs en onderzoekers met een vaste aanstelling kunnen op een populariserende wijze hun onderzoek hier presenteren. Hierbij richt de redactie zich voornamelijk op 1) onderzoekers werkzaam in Nederland en België en 2) Nederlandstalige onderzoekers die werkzaam zijn in het buitenland.

De speciale positie van aartsbisschoppen op Cyprus

Op de foto: aartsbisschop/president Makarios III en vice-president Fazil Küçük (Wikimedia Commons, © M. Flesier) De orthodoxe kerk is van oudsher een belangrijke speler op Cyprus. In het recente verleden hebben de kerkleiders zich er hard gemaakt voor de hereniging van de twee bevolkingsgroepen (Turks islamitisch en Grieks-orthodox). Aartsbisschop Makarios III (1913-1977) combineerde in de…

IOTA Conferentie

Door Petre Maican. De International Orthodox Theological Association (IOTA) is waarschijnlijk een van de meest ambitieuze projecten in de Orthodoxe wereld. De IOTA is officieel opgericht in 2017 naar aanleiding van de ervaringen van Orthodoxe theologen tijdens het Panorthodoxe Concilie op Kreta in 2016. Het concilie, dat al lange tijd in voorbereiding was, was bedoeld…

Imago Dei reimagined – inaugurele rede Katja Tolstaja

Door Josephien van Kessel. Op vrijdag 16 december 2022 vond de inaugurele rede plaats van de nieuwe Theoloog des vaderlands, vice-decaan en hoogleraar van de Vrije Universiteit (VU) Katja Tolstaja (officieel Tolstoj) met de veelbelovende en intrigerende titel ‘Imago Dei reimagined. The Concept of Man as Image of God in View of Extreme Dehumanization’. De…

Orthodox Library: een project in opbouw

Door Redactie Platform Oosters Christendom. Onlangs is het Instituut voor Oosters Christendom benaderd om mee te werken aan een groot project. Het Orthodox Library-project. Stelt u zich eens voor? Alle Engelstalige literatuur beschikbaar in één online database? Dat is het ambitieuze project van de World of Orthodoxy voor de Orthodox Library (Orthodoxlib). Het is nog…

Een Koptische blik op de moderniteit

Door Josephien van Kessel. Op 17 oktober jongstleden gaf Johannes Makar, gastonderzoeker aan het Instituut voor Oosters Christendom (IvOC), een lezing getiteld ‘‘Are we not one body in Him?’: Copts between Ecumenicism and Orthodox Ecclesiology in Colonial Egypt (ca. 1882-1900)’. In deze lezing legde Makar uit hoe Koptische intellectuelen omgingen met kwesties als oecumene en…

Online-database Pro Oriente voor de orthodox-katholieke dialoog

Door Nick Pouls. Pro Oriente, opgericht als kerkelijke stichting op 4 november 1964 tijdens het Tweede Vaticaans Concilie door toenmalig kardinaal Franz König (1905-2004), is gevestigd in Wenen (met regionale afdelingen in Salzburg, Graz en Linz). De focus van Pro Oriente ligt op het versterken van de oecumenische banden tussen de kerk van het Oosten…

Northwestern Onderzoeksinitiatief voor de Studie van Russische Filosofie en Religieus Denken

Door Josephien van Kessel. Namens het Instituut voor Oosters Christendom heeft Josephien van Kessel zich onlangs aangemeld als lid van het onderzoeksinitiatief voor de studie van Russische filosofie en religieus denken aan de Northwestern Universiteit, het Northwestern University Research Initiative for the Study of Russian Philosophy and Religious Thought (NU RPRT Research Initiative). Het initiatief…

IvOC Report: Orthodoxe kerk in Alaska

Door Nick Pouls. Voor het nieuwe Report van het Instituut voor Oosters Christendom (IVOC) heeft Huub Vogelaar zich gewijd aan de Orthodoxe kerk in Alaska, een onderwerp waar hij in eerdere delen van Pokrof al het nodige over heeft geschreven. Het Report is verdeeld in drie delen, waarbij het eerste deel zich richt op Herman…