Portretten

In deze rubriek kunt u meer lezen over inspirerende personen die een nauwe band hebben met het orthodoxe christendom. Hierbij kunt u denken aan historische figuren, zoals de kerkvader Johannes Chrysostomus, maar ook latere invloedrijke personen, zoals Justin Popović of Paisios van Athos. We benaderen verschillende auteurs, maar suggesties zijn altijd welkom.

Welk persoon, die een nauwe relatie heeft met het orthodoxe christendom, vindt u inspirerend? Hoe zag het leven van deze persoon eruit? Zijn er specifieke daden of teksten waarom u deze persoon inspirerend vindt? Dit zijn vragen die onze auteurs beantwoorden. Er wordt enerzijds een objectieve biografische schets gegeven. Anderzijds komt de mening van de auteur duidelijk naar voren in deze rubriek.

Portret: Liefde voor God, liefde voor de mens. Vrouwelijke orthodoxe theologen van de 20e eeuw over theosis

Door Heleen Zorgdrager. In deze lezingenserie verkennen we wat een oosters-christelijk perspectief ons kan aanreiken met betrekking tot een visie op de menselijke waardigheid. Eerdere sprekers in de reeks hebben al helder gemaakt hoe in het oosters-orthodoxe spreken over menselijke waardigheid de notie van theosis centraal staat. De zin van het menselijk leven bestaat erinMeer lezen over “Portret: Liefde voor God, liefde voor de mens. Vrouwelijke orthodoxe theologen van de 20e eeuw over theosis”

Portret: André Scrima (1925-2000)

Door Petre Maican. André Scrima was een van die uitzonderlijke individuen, die zowel een zeer discrete als blijvende indruk op de kerkgeschiedenis heeft nagelaten. De invloed van Scrima is merkbaar buiten de grenzen van zijn geboorteland Roemenië. Dat blijkt uit zijn activiteiten voor het Tweede Vaticaan Concilie, het doorbreken van stigma’s tussen de Oosters-orthodoxe kerkenMeer lezen over “Portret: André Scrima (1925-2000)”