Het Instituut voor Oosters Christendom

Op het Instituut voor Oosters Christendom (IvOC) wordt het Oosters en Oriëntaals christendom wetenschappelijk en met een interdisciplinaire invalshoek bestudeerd: dus niet alleen met oog op de theologie, maar ook op de cultuur, spiritualiteit, geschiedenis, maatschappelijke situatie en sociale leer van de oosterse christenen in het verleden en heden. Tegelijkertijd streeft het instituut ernaar om kennis te bemiddelen naar een breder publiek buiten de academische wereld. Voor deze doeleinden onderhoudt het Instituut voor Oosters Christendom een groot nationaal en internationaal netwerk, en een reeks van wetenschappelijke en vakpublicaties, zoals het peer-reviewed Journal of Eastern Christian Studies (voorheen Het Christelijke Oosten), de boekenserie Eastern Christian Studies en het Handboek Oosters Christendom, dat in 2018 verscheen onder redactie van prof. dr. Herman Teule en prof. dr. Alfons Brüning.

Het Instituut voor Oosters Christendom is als para-universitair instituut nauw verbonden met de Radboud Universiteit in Nijmegen. Het is in 1991 opgericht als voortzetting van het Instituut voor Byzantijnse en Oecumenische Studies dat gedurende veertig jaar heeft gefunctioneerd onder leiding van de congregatie der Paters Assumptionisten. De Paters Assumptionisten zijn in veel delen van de wereld present. Zij begonnen al in de tweede helft van de negentiende eeuw met het bestuderen van het tot dan redelijk onbekende oosterse christendom, eerst in Bulgarije en Roemenië, daarnaast ook in het Midden-Oosten. De Assumptie is via vertegenwoordiging in het bestuur van het Instituut voor Oosters Christendom en van de steunstichting SAI nog steeds betrokken. Ondanks deze ‘katholieke’ wortels doet het instituut onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek. Wereldwijd verbonden met tal van onderzoeksinstituten, universiteiten en oosters-kerkelijke gemeenschappen, is het Instituut voor Oosters Christendom in het Nederlands taalgebied uniek in zijn soort.

Team Instituut voor Oosters Christendom

Directeur: prof. dr. Alfons Brüning

Beheerder en bibliothecaris: dr. Josephien van Kessel

Postdoctoraal onderzoeker: dr. Petre Maican

Communicatiemedewerker: Leiba Stuart-Young, BA

Redacteur Platform Oosters Christendom: Christel Jansen, MA

Vrijwilligers: drs. Paul Baar, drs. Annemieke Ingelaat

Bestuur Instituut voor Oosters Christendom

Voorzitter: drs. Geert van Dartel

Penningmeester: dr. Charles Herwijn

Secretaris: prof. dr. Maria van den Muijsenbergh

Bestuursleden: pr. Iulian Dancã, prof. dr. Evert van der Zweerde

Contact Instituut voor Oosters Christendom Erasmusplein 1 (17.04d)
6525 HT Nijmegen
+31 24 361 56 03
secretariaat[at]ivoc.ru.nl