Kunst

Kunst – in de breedste zin van het woord – mag niet ontbreken als een aparte rubriek op het Platform Oosters Christendom (POC). Het betreft onderwerpen gerelateerd aan beeldende kunst, architectuur, muziek, theater, dans en drama, waarin het Oosters en Oriëntaals christendom een rol speelt. Op verschillende manieren bestaat er een nauwe relatie tussen het Oosters en Oriëntaals christendom en kunst. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan de prachtige iconen (εἰκόνα), die een belangrijke rol vervullen in het kerkelijke en spirituele leven van Oosterse en Oriëntaalse christenen, de liturgische gezangen of de prachtige architectuur van kerken en kloosters in de Oosters en Oriëntaals christelijke wereld.

Eerder heeft het Instituut voor Oosters Christendom aandacht besteed aan verschillende kunst-gerelateerde onderwerpen in de serie ‘Verkenningen Oosters Christendom‘. Het tweede deel van deze serie heeft zich gericht op de Byzantijnse liturgische zang. Het meest recente deel op de collectie ‘Ethiopische iconen‘ van het instituut. Kortom, ‘kunst’ speelt een belangrijk rol in het Oosters en Oriëntaals christendom waar voldoende aandacht aan besteed moet worden.

Boeiende podcastserie over Schnittke’s Boetepsalmen

Door Christel Jansen. Onlangs verscheen van Capella Amsterdam, onder leiding van dirigent Daniel Reuss, een album met de Boetepsalmen van Alfred Schnittke (1934-1998). De joods-Russische componist van Duitse komaf, zette de collectie Oudrussische teksten in 1988 op muziek. Aanleiding vormde ‘de kerstening van Kiev-Roes’ die duizend jaar daarvoor zijn beslag kreeg. Bij deze indrukwekkende opnames…

Op zoek naar samenhang: het werk van iconenschilder vader Zinon (Teodor)

Door Paul Baars. Een korte biografie Voordat vader Zinon (Teodor) monnik werd, heette hij ‘in de wereld’ Vladimir Teodor. Hij werd geboren in 1953 in het stadje Pervomaisk (‘De eerste mei’) in Oekraïne, niet ver van Odessa. Zijn ouders hadden, zoals dat in de late Sovjet-tijd gebruikelijk was, geen band meer met een kerk. Zijn…

‘Oosterse’ en ‘Westerse’ zangtradities in Oost-Europa en de Balkan

Door Paul Baars. In Oost-Europa vind je tegenwoordig grofweg twee grote zangtradities in de Orthodoxe of Byzantijnse liturgische traditie, die ik hier omschrijf als: ‘Westers’ en ‘Oosters’. Die Westerse traditie is bij ons heel bekend. Ze wordt met veel enthousiasme vertolkt door de vele ‘Byzantijnse’ of ‘Slavische’ koren, die ons land rijk is. Componisten als…