Please to meet (you) – Christel Jansen, onze nieuwe eindredacteur

Vanaf 1 maart is Christel Jansen het nieuwe gezicht bij het Platform Oosters Christendom. Zij volgt Nick Pouls op in de functie van eindredacteur.

Christel is een veelzijdig journalist die voor diverse bladen en magazines (o.a. Trouw) publiceerde over uiteenlopende thema’s als spiritualiteit, vluchtelingeproblematiek en Oost-Europese culturele en politieke aangelegenheden. Vanuit het communicatiebureau Meesters in Communicatie (MiC) werkte ze jarenlang wetenschappelijke thema’s om naar artikelen voor een breed publiek, een taak die ze ook bij het Platform zal gaan uitvoeren. Christel krijgt daarnaast als opdracht mee om het platform waar mogelijk te verbreden en te streven naar meer volgers/lezers op de website, de nieuwsbrief, etc.

Christel is ook schrijver. Ze heeft tal van boeken op haar naam staan, van kinderboeken tot non-fictie voor volwassenen. Momenteel werkt ze aan een boek over de sluiting van de enige Ford-fabriek die Nederland gekend heeft (in Amsterdam, sluiting in 1981), als voorbeeld van de naoorlogse industrialisatiepolitiek. 

Aan de UvA studeerde Christel in de jaren tachtig Slavische taal- en letterkunde en Massacommunicatie. Momenteel is zij bezig met het afronden van de master Religiewetenschappen aan de Radboud Universiteit.

© portret Christel Jansen door HP van Velthoven

%d bloggers liken dit: