Northwestern Onderzoeksinitiatief voor de Studie van Russische Filosofie en Religieus Denken

Door Josephien van Kessel.

Namens het Instituut voor Oosters Christendom heeft Josephien van Kessel zich onlangs aangemeld als lid van het onderzoeksinitiatief voor de studie van Russische filosofie en religieus denken aan de Northwestern Universiteit, het Northwestern University Research Initiative for the Study of Russian Philosophy and Religious Thought (NU RPRT Research Initiative). Het initiatief is voortgekomen uit een online leesgroep geleid door Susan McReynolds van Northwestern University (NU) voor onderzoekers uit de Verenigde Staten, het Verenigde Koninkrijk en Europa die zich interesseren in theologie en Russische literatuur. Momenteel zijn McReynolds namens de Northwestern University en Randall A. Poole namens het College of St. Scholastica co-directeuren van het initiatief. Het initiatief is gehuisvest aan het Weinberg College Center for International and Area Studies (WCCIAS) van de NU.

Het initiatief is ervan overtuigd dat Russische filosofie en religieus denken bestudeerd moet worden in de brede context van wereldcultuur en wereldgeschiedenis. Het initiatief zal een serie academische en persoonlijke reflecties organiseren over de globale context en betekenis van de Russische filosofie en het religieus denken. Zo wordt in november 2022 een internationaal symposium ‘Russian Literature and Philosophy: Religion, Nationalism, and Dissidence’ georganiseerd aan de Federale Universiteit Juiz da Fora in Brazilië. In de lente van 2023 hoopt het initiatief een inaugureel symposium in Evanston te houden met als thema de relatie tussen filosofie, religieus denken en de geesteswetenschappen in de academische en de publieke sfeer. Evert van der Zweerde, verbonden aan de Faculteit FTR aan de Radboud Universiteit (RU) en lid van het algemeen bestuur van het IvOC, zit in de adviesraad van het initiatief.

Voor meer informatie over het onderzoeksinitiatief, zie hier.

%d bloggers liken dit: