Een nieuwe vertaling van de Bijbel

Door Herman Teule.

De Syrisch-Orthodoxe Kerk in Nederland heeft het initiatief genomen tot een nieuwe Nederlandse vertaling van de Bijbel, te beginnen met de vier Evangelies. Traditioneel wordt de Bijbel tijdens de Syrisch-Orthodoxe liturgie gelezen in de versie van de (Syrisch-talige) Peshitto. Deze wijkt op enkele punten af van de Hebreeuwse (OT) of Griekse (NT) grondtekst die de basis is voor de bijbelvertalingen in de westerse kerken en is identiteitsvormend voor de Syrische kerken. Een Nederlandse vertaling is nodig, aangezien de jongere generatie steeds meer moeite heeft met het Syrisch. De nieuwe vertaling is een uitdaging: in hoever kan je bestaande vertalingen overnemen? Hoe vertaal je best de variante lezingen? Hoe breng je dit bij elkaar? Het vertaalproject is een samenwerking van wetenschappers en leden van de Syrisch-Orthodoxe gemeenschap.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: